Świetlica znajduje się w Jamnie przy ul. Koszalińskiej 68


Zapraszamy w poniedziałki, środy oraz piątki w godzinach 17.00-19.00


Głównym celem działania świetlicy jest:

- organizacja przez Radę Osiedla imprez okolicznościowych dla społeczności lokalnej,
- organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży oraz starszych mieszkańców osiedla,
- organizacja zajęć sportowych: tenis stołowy, piłkarzyki, aerobik,
- organizacja zajęć plastycznych,
- organizacja ogólnodostępnych dla mieszkańców osiedla: kursów, szkoleń, prelekcji,
- próby zespołów: śpiewaczych, teatralnych, kabaretowych oraz wokalnych,
- integracja społeczności lokalnej.


Zasady wynajmu lokalu Izby Jamneńskiej

Rada Osiedla Jamno-Łabusz zawarła z Zarządem Budynków Mieszkalnych porozumienie, w wyniku którego została stworzona możliwość wynajmu Izby Jamneńskiej na cele prywatne. Zgodnie z treścią porozumienia osoba chcąca wynająć izbę powinna zwrócić się do Rady Osiedla z wnioskiem o podnajem. Pozytywnie zaopiniowany wniosek Rada Osiedla przedkłada właścicielowi lokalu - ZBM. Po akceptacji wniosku przez ZBM osoba zamierzająca wynająć świetlicę, w ciągu 3 dni od dnia wydania pozwolenia przez ZBM powinna wpłacić na rachunek bankowy wskazany przez ZBM kaucję w wysokości 500 zł. brutto oraz jednorazową opłatę 700 zł. netto za wynajęcie sali. Kaucja będzie zwrócona po zakończeniu podnajmu po bezusterkowym i bezszkodowym oddaniu lokalu, potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

Osoby zainteresowane wynajęciem Izby Jamneńskiej proszone są o kontakt z radnymi Rady Osiedla panią Izabelą Stec oraz panem Janem Paulińskim.